Piotr Brogowski

Piotr Brogowski,
wiceprezes i dyrektor zarządzający Orion Instruments o cyberbezpieczeństwie w Halo.Radio - 12 marca 2021 r. 15:45.