Systemy i serwis wydruku

Systemy wydruku

Zgodnie z danymi IDC można bardzo istotnie (nawet do 37%) obniżyć koszty kopiowania i drukowania w przedsiębiorstwach dzięki odpowiedniej optymalizacji systemu wydruku.

Orion Instruments oferuje wdrożenie (także na bazie sprzętu aktualnie wykorzystywanego przez klienta) wszechstronnego systemu optymalnej infrastruktury drukującej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi do monitorowania środowiska wydruku, zapewniamy:

• znaczące obniżenie kosztów drukowania i kopiowania dokumentów;
• rozszerzenie funkcjonalności (wydruk podążający, wydruk poufny);
• wzrost wydajności i optymalizację obciążenia;
• pełne bezpieczeństwo wydruku na każdym jego etapie;
• kompleksowe zarządzanie i pełną kontrolę nad kosztami.

Oferujemy również model usługowy rozliczania kosztów wydruku – program PPU (Pay per Use).

Koncepcja PPU polega na tym, iż klient w zamian za opłatę cykliczną uzyskuje możliwość korzystania z urządzeń drukujących/kopiujących wraz z gwarancją ich sprawnego działania i zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne. W takim przypadku użytkownik płaci raty miesięczne, na które składają się: część stała, obejmująca koszty utrzymania urządzenia i jego serwis oraz część zmienna, stanowiąca opłatę za ilość faktycznie wydrukowanych/skopiowanych w danym miesiącu stron, w zamian za co dostawca zapewnia materiały eksploatacyjne. Rozwiązanie tego typu, w pełni analogiczne do rozliczania mediów takich jak woda, prąd, czy gaz, pozwala w precyzyjny sposób określić wszystkie koszty związane z wydrukiem, a także istotnie je ograniczyć. Ponadto wszystkie problemy związane z infrastrukturą drukującą przejmuje na siebie dostawca usługi PPU.

Serwis

Jako autoryzowany partner serwisowy HP dysponujemy zespołem wysoko kwalifikowanych, certyfikowanych inżynierów, bezpośrednim dostępem do magazynów części zamiennych, a także baz danych i linii wsparcia technicznego producenta. Wszystkie naprawy realizujemy zgodnie systemem zarządzania jakością ISO 9001:2009. Nasza autorska aplikacja serwisowa SAWANT wspiera procedury serwisowe na każdym ich etapie, a także umożliwia klientom zgłaszanie awarii bezpośrednio przez stronę internetową (https://www.orion.pl/srv), wgląd w historię oraz różnorodne statystyki, raporty i analizy wykonywanych przez nas napraw i usług.

Nasza oferta obejmuje:

• specjalistyczny, autoryzowany gwarancyjny i pogwarancyjny serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych HP, a także drukarek wielkoformatowych (ploterów) HP DesignJet;
• specjalistyczny serwis urządzeń drukujących innych producentów;
• możliwość wynajęcia sprzętu zastępczego;
• szeroko rozumiane wsparcie techniczne;
• reakcję serwisu najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu;
• umowy z gwarantowanym czasem reakcji lub gwarantowanym czasem skutecznej naprawy.