McAfee Gold Partner 2019

mcafee logo

W IV kwartale 2018 firma Orion Instruments zrealizowała szereg instalacji systemów SIEM,
w tym m. in. trzy znaczące wdrożenia w sektorze służby zdrowia.
Związane z tym obroty wraz z najwyższymi kwalifikacjami naszych pracowników oraz dostarczaną klientom wartością dodaną zapewniły nam w roku 2019 status
McAfee Gold Partner.