Kontakt

Orion Instruments Polska Sp. z o. o.

Adres rejestrowy: 00-104 Warszawa pl. Grzybowski 10

Adres korespondencyjny i siedziba Biura Handlowego: 05-082 Latchorzew ul. Warszawska 164, BlackOffice

tel.: +48 22 638 31 45
tel: +48 601 256 640
faks: +48 22 350 55 99
www.orion.pl, ,

REGON: 010886473
NIP: PL5261021162
KRS: 0000146562

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 500.000 PLN

Santander Bank Polska SA nr konta:
98 1090 2590 0000 0001 3114 3300

Zarząd:

Piotr Brogowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Sławomir Bednarek - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Katarzyna Kroczyńska - Członek Zarządu

Polubiliśmy pracę zdalną

W związku z czym, gdyby mieli Państwo problem ze skontaktowaniem się z nami pod stacjonarnym numerem telefonu, bardzo prosimy o wysłanie maila na adres lub bezpośrednio do któregoś z naszych pracowników (składnia wszystkich adresów poczty elektronicznej w naszej firmie to: ) albo prosimy dzwonić na telefony komórkowe.

Orion Instruments Sp. z o.o.

ul. Warszawska 164, Latchorzew 05-082 Stare Babice BlackOffice