Kontakt

Orion Instruments Polska Sp. z o. o.

Adres rejestrowy: 00-104 Warszawa pl. Grzybowski 10

Adres korespondencyjny i siedziba Biura Handlowego: 05-082 Latchorzew ul. Warszawska 164, BlackOffice

tel.: +48 22 638 31 45
faks: +48 22 350 55 99
www.orion.pl, lp.no1566630288iro@n1566630288oiro1566630288, lp.n1566630288oiro@1566630288siwre1566630288s1566630288

REGON: 010886473
NIP: PL5261021162
KRS: 0000146562

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Santander Bank Polska SA nr konta:
98 1090 2590 0000 0001 3114 3300
Kapitał zakładowy 500.000 PLN

Zarząd:

Krzysztof Kroczyński - Prezes Zarządu, Dyrektor Strategii i Rozwoju
Piotr Brogowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Sławomir Bednarek - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Porozmawiajmy

+48 22 638 31 45

lp.no1566630288iro@n1566630288oiro1566630288

Orion Instruments Sp. z o.o.

ul. Warszawska 164, Latchorzew 05-082 Stare Babice BlackOffice