Kontakt

Santander Bank Polska SA nr konta:
98 1090 2590 0000 0001 3114 3300
Kapitał zakładowy 500.000 PLN

Zarząd:

Krzysztof Kroczyński - Prezes Zarządu, Dyrektor Strategii i Rozwoju
Piotr Brogowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Sławomir Bednarek - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Orion Instruments Sp. z o.o.

ul. Warszawska 164, Latchorzew 05-082 Stare Babice BlackOffice