Kontakt

Orion Instruments Polska Sp. z o. o.

Adres rejestrowy: 00-104 Warszawa pl. Grzybowski 10

Adres korespondencyjny i siedziba Biura Handlowego: 05-082 Latchorzew ul. Warszawska 164, BlackOffice

tel.: +48 22 638 31 45
faks: +48 22 350 55 99
www.orion.pl, orion@orion.pl, serwis@orion.pl

REGON: 010886473
NIP: PL5261021162
KRS: 0000146562

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Santander Bank Polska SA nr konta:
98 1090 2590 0000 0001 3114 3300
Kapitał zakładowy 500.000 PLN

Zarząd:

Piotr Brogowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Sławomir Bednarek - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Orion Instruments Sp. z o.o.

ul. Warszawska 164, Latchorzew 05-082 Stare Babice BlackOffice