O firmie

Misja

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania i usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza platformy SIEM i SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), które zapewniają bezpieczeństwo i ciągłość działań biznesowych oraz pozwalają naszym klientom na osiąganie przewagi konkurencyjnej.

Wartości

Podstawowymi wartościami, którymi konsekwentnie się kierujemy, są:

 • Skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie)
 • Odpowiedzialność (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)
 • Etyka prowadzenia zrównoważonego biznesu (poszanowanie przyjętych zobowiązań, przejrzystość, uczciwość i wiarygodność)
 • Zaufanie będące podstawą budowania relacji między współpracownikami, klientami i dostawcami firmy
 • Dzielenie się oznaczające zaangażowanie współpracowników w życie firmy: dzielenie się wiedzą znajduje swoje odzwierciedlenie w szkoleniach i wzajemnym komunikowaniu się; dzielenie się władzą to przekazywanie odpowiedzialności współpracownikom; dzielenie się zyskiem, to wspólne korzystanie z owoców pracy w ramach premii za osiągane rezultaty
 • Postęp, który decyduje o przyszłości firmy i stanowi korzyść dla współpracowników: w ramach własnego rozwoju współpracownicy doskonalą swoje umiejętności, pogłębiają swoją wiedzę i zdobywają nowe kompetencje, które wykorzystują do rozwoju firmy.
 • Wybrane przez nas wartości określają tożsamość firmy oraz mają decydujący wpływ na jej trwałość i zaufanie ze strony klientów.

Polityka jakości

Od 2005 r. Orion Instruments posiada nieprzerwanie certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001 (obecnie w wersji 2015-10) w zakresie:

"Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług serwisowych w zakresie infrastruktury informatycznej. Świadczenie usług, realizacja projektów i doradztwo związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych, uzgodnienie wymagań, realizacja usługi, świadczenie usług posprzedażowych".

Orion Instruments Polska, dążąc do odpowiedzialnej przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) w zakresie ładu organizacyjnego, praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska, uczciwych praktyk rynkowych oraz zaangażowania społecznego i rozwoju, posiada również udokumentowane spełnianie standardu SA 8000 (Social Accountability 8000) – Systemu Zarządzania Odpowiedzialnością Społeczną."

Referencje

Potwierdzeniem naszych umiejętności są referencje – dostępne na życzenie. Możliwe są również rozmowy referencyjne.

Historia firmy

 • 2023
  Firma z sukcesem kończy skomplikowane, pionierskie wdrożenie w jednej największych firm w Europie systemu Infognito do wykrywania, klasyfikacji i maskowania poufnych danych w bazach danych różnych producentów
 • 2021
  Firma wprowadza do oferty kolejne innowacyjne rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa: system do ochrony przed złośliwymi botami - BotRX oraz system do wykrywania, klasyfikacji i maskowania wrażliwych informacji w bazach danych - Infognito
 • 2020
  Firma rozwija kompetencje oraz realizuje wdrożenia w zakresie analizy zagrożeń (Threat Intelligence Platform - TIP) oraz oceny ryzyka cybernetycznego (Cyber Risk Quantification - RQ), rozwiązań zapewniających wsparcie operacyjne oraz wspomagających podejmowanie decyzji prowadzących do zmniejszenia ryzyka związanego z zagrożeniami cybernetycznymi
 • 2019
  Firma realizuje kolejne zaawansowane wdrożenia systemów SIEM i SOAR jako podstawę SOC (Security Operations Center) m. in. u klientów z sektora bankowego i ubezpieczeniowego.
 • 2018
  Firma rozwija kompetencje w zakresie technologii SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), która umożliwia operacyjnym zespołom bezpieczeństwa wykonywanie większej ilości zadań przy mniejszych nakładach.
 • 2017
  Firma sfinalizowała pierwszą w regionie Europy Środkowej i Wschodniej instalację oprogramowania AlienVault USM Anywhere - bazującego na chmurze rozwiązania z zakresu zarządzania bezpieczeństwem oraz pierwsze w tej części świata wdrożenie oprogramowania DFLabs IncMan – pionierskiej platformy technologicznej z zakresu automatyzacji i orkiestracji bezpieczeństwa oraz prowadzenia działań śledczych dla zespołów CSIRT i SOC.
 • 2016
  Firma zmienia lokalizację przenosząc się do budynku BlackOffice przy ul. Warszawskiej 164 w Latchorzewie.
 • 2015
  Firma zdobywa kompetencje w zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa: SOM (Security Operation Manager) i SIRP (Security Incident Response Platform).
 • 2014
  Firma rozwija kompetencje w zakresie systemów SIEM większości wiodących producentów, wspierając wykorzystanie rozwiązań tego typu w ramach Security Operations Centers poprzez planowanie i wdrażanie systemu reakcji na incydenty, systemu zarządzania zdarzeniami, tworzenie procedur i szkolenia.
 • 2013
  Firma zmienia lokalizację przenosząc się z siedziby przy ul. Karola Miarki 6 (Bemowo) do biurowca przy ul. Żeromskiego 77 (Bielany).
 • 2010
  Zarząd Firmy, w myśl odpowiedzialnej przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności biznesu i uczciwych praktyk rynkowych, udokumentowuje spełnianie standardu SA 8000 – Systemu Zarządzania Odpowiedzialnością Społeczną. Była to wewnętrzna decyzja Zarządu, nie zewnętrzne rozporządzenie.
 • 2005
  Firma uzyskuje certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa z normą ISO 9001:2000 wystawiony przez brytyjską firmę ISOQAR w zakresie dostawy sprzętu, oprogramowania i usług serwisowych oraz usług doradztwa związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych.
 • 2002
  Do swojej oferty spółka wprowadza narzędzia umożliwiające Klientom realne obniżanie kosztów działania oraz wdraża wewnątrz firmy aplikacje: Leniwiec - wspierającą obsługę handlową i SAWANT - zarządzającą pracami serwisu na rzecz Klientów.
 • 2000
  Firma rozpoczyna implementację systemu wewnętrznych norm jakości - TFC. Wdrożenie zakończyło się w 2001 roku.
 • 1999
  Firma uzyskuje autoryzację IBM w zakresie komputerów klasy midrange - IBM AS/400 i IBM RS/6000.
 • 1998
  Do udziałowców dołącza Sławomir Bednarek. Firma powiększa się o dział Orion Instruments Security Net, specjalizujący się w bezpieczeństwie sieciowym, i rozpoczyna współpracę z firmą RippleTech (obecnie NitroSecurity) jako dystrybutor jej oprogramowania do monitoringu.
 • 1995
  Przekształcenie Orion Instruments Polska ze spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • 1992
  Firma rozpoczyna współpracę z najbardziej renomowanymi producentami IT: HP, IBM, Cisco, 3Com, APC, Microsoft, Computer Associates, Symantec.
 • 1991
  Firma rozpoczyna sprzedaż sprzętu komputerowego, oprogramowania i zaczyna świadczyć usługi informatyczne.
 • 1990
  Piotr Brogowski i Krzysztof Kroczyński zakładają spółkę cywilną Orion Instruments Polska, która początkowo specjalizuje się w dostawach aparatury naukowo-badawczej i kontrolno-pomiarowej.