Rozwiązania dla SOC i NOC

SOC-ic-a-Box

Threat Intelligence

Wobec systematycznie rosnącej skali działań cyberprzestępców coraz popularniejsze staje się korzystanie z usług polegających na nieustannym śledzeniu i analizie zagrożeń (TI - Threat Intelligence). Wdrożenie platformy klasy TI pozwala na szybsze wykrywanie zagrożeń, a tym samym bardziej efektywne zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. Tego typu rozwiązanie musi umożliwiać przede wszystkim przekształcanie surowych danych z wielu źródeł w wartościową informację, która przy odpowiednim wykorzystaniu pozwoli na uniknięcie cyberataków, a wiec przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa organizacji.

soar

SOAR

Platforma orkiestracji i automatyzacji bezpieczeństwa oraz odpowiedzi na incydent (SOAR - Security Orchestration, Automation and Response zapewnia przeprowadzanie analizy incydentów oraz ich sortowanie i kategoryzacje, łącząc wykorzystanie możliwości czynnika ludzkiego z maszynowym, a zatem pozwala wspólnie definiować, priorytetyzować i sterować ustandaryzowanymi procesami reagowania na incydenty w przepływie pracy. Celem wdrożenia technologii SOAR jest skrócenie czasu od wykrycia naruszenia do rozwiązania problemu oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z incydentami bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zwiększeniu zwrotu z inwestycji w istniejące technologie.

SIEM

SIEM

Konsolidacja danych z logów systemów i aplikacji oraz danych o ruchu sieciowym pozwala na wykrywanie zagrożeń z zewnątrz oraz prób oszustw ze strony użytkowników wewnętrznych, a także na przewidywanie ryzyka, spełnienie wymogów formalnych i korelowanie słabych punktów w infrastrukturze IT, co bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa organizacji.

SIEM

Bezpieczeństwo chmury

W ostatnich latach coraz więcej firm wykorzystuje środowiska chmurowe i hybrydowe. Pojawia się więc istotne pytanie o bezpieczeństwo newralgicznych dla każdej firmy danych przechowywanych w chmurze. Remedium, które możemy tu zaproponować to AlienVault USM Anywhere.

nacview

NACVIEW

Idealne rozwiązanie typu NAC (Network Access Control) dla sieci heterogenicznych, obsługujące urządzenia sieciowe wszystkich producentów. NACVIEW pozwala na zarządzanie dostępem użytkowników i ich urządzeń do sieci w przedsiębiorstwie, zapewniając przy tym szczegółową kontrolę nad tym: kto może mieć dostęp do sieci, za pomocą jakiego urządzenia może się połączyć, na jakich warunkach oraz w jakim miejscu i czasie.