Threat Intelligence

Threat Intelligence (TI) to usługa śledzenia i analizy zagrożeń cybernetycznych poprzez pozyskiwanie i wzbogacanie z zewnętrznych źródeł informacji o zagrożeniach dla organizacji. Zaletą TI jest to, że zapobiega ona skutkom cyberprzestępstw i ogranicza koszty likwidowania szkód po incydencie. Celem usługi jest również ułatwienie klientom zrozumienia, czym są zagrożenia dla ich infrastruktury oraz co należy zrobić, by skutecznie chronić swoje środowisko. Threat Intelligence pomaga też w ustaleniu, czy infrastruktura została już skompromitowana i ewentualnie – w jakim stopniu (według wskaźników IOC – Indicators of Compromise), a także umożliwia podejmowanie działań zapobiegawczych i mitygacyjnych. Jeśli system został zaatakowany, ważny jest czas. Im więcej informacji cyberprzestępcy zdołają wykraść, tym dotkliwsze będą skutki ich działań.