maskowanie danych

Maskowanie danych

Bardzo często przetwarzane informacje mają charakter ściśle poufny (np. dane osobowe, finansowe, medyczne), które nie powinny, a nawet w myśl regulacji prawnych, nie mogą być dostępne poza ścisłym kręgiem osób uprawnionych. Oferujemy system do automatycznego zastępowania rzeczywistych danych alternatywnymi, a przy tym wartościowymi produkcyjnie i spójnymi danymi