Firma DFLabs zapowiedziała udostępnienie w końcu czerwca 2019 r.
nowej wersji swojej platformy SOAR

Firma DFLabs zapowiedziała udostępnienie w końcu czerwca 2019 r. nowej wersji swojej platformy SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) - IncMan 4.6.
Będzie ona zawierać szereg nowych funkcjonalności, istotnych zwłaszcza dla MSSP (Managed Security Service Providers) i MDRP (Managed Detection/Response Providers), takich jak:

  • równoczesne zarządzanie operacjami bezpieczeństwa w wielu środowiskach różnych klientów, bez względu na to jakie narzędzia bezpieczeństwa zostały wdrożone w poszczególnych instancjach;
  • runbooki umożliwiające jednoczesne wykonanie jednej i tej samej akcji w środowiskach różnych klientów niezależnie od wykorzystywanych w danej instancji narzędzi bezpieczeństwa;
  • wykorzystanie IncMan SOAR do zapewnienia klientom kontroli nad tym, jakie działania są dozwolone w ich środowiskach IT.
  •  umożliwienie klientom zdefiniowanie, które informacje oraz przepływy prac związane z obsługą incydentów (playbooki - liniowe listy kontrolne, runbooki - używane do osiągnięcia maksymalnej automatyzacji) będą udostępniane na zewnątrz organizacji;
  •  automatyczne gromadzenie i raportowanie mierników i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla całego środowiska danego klienta.