Cyberprzestępczość – raport firmy Blueliv

Cyberprzestępczość stała się obecnie branżą, czy wręcz gałęzią przemysłu, która przynosi ogromne dochody i cały czas dynamicznie się rozwija. W jej ramach oferowane są różnorodne systemy i narzędzia, również w modelu SaaS, działają usługodawcy i dostawcy usług zarządzalnych.

Tematyce podziemia cyberprzestępczego i związanej z nim szarej strefy poświęcony jest najnowszy raport firmy Blueliv zatytułowany „Dark Commerce".

Blueliv jest wiodącym dostawcą rozwiązania klasy Threat Intelligence - TI (system analizy zagrożeń cybernetycznych), a raport obejmuje wielopoziomową analizę i pokazuje znaczenie kontekstowego wzbogacania informacji z zakresu TI w skutecznej walce z zagrożeniami cybernetycznymi.

Raport zawiera informacje, które mogą być pomocne dla CISO i analityków bezpieczeństwa w zakresie:

- wprowadzania skutecznych środków cyberbezpieczeństwa dostosowanych do wielkości, dojrzałości oraz poziomu zagrożenia organizacji;
- identyfikacji wzorców usług cyberprzestępczych, aby zespoły bezpieczeństwa mogły szybciej reagować na zagrożenie i przypisywać priorytety poszególnym incydentom;
- ulepszenia profilowania wektorów zagrożeń poprzez powiązanie danych analitycznych dotyczących usług cyberprzestępczych.

 

Zachęcamy do obejrzenia webinaru firmy Blueliv podsumowującego wyniki raportu.