Zostaliśmy regionalnym partnerem amerykańskiej firmy ThreatConnect

Z przyjemnością informujemy, że Orion Instruments został regionalnym partnerem amerykańskiej firmy ThreatConnect - producenta unikalnej platformy łączącej funkcje oceny ryzyka cybernetycznego (Cyber Risk Quantification - RQ), analizy zagrożeń (Threat Intelligence Platform - TIP) oraz orkiestracji, automatyzacji i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa (Security Orchestration, Automation and Response - SOAR).

ThreatConnect to rozwiązanie zapewniające wsparcie operacyjne oraz wspomagające podejmowanie decyzji prowadzących do ograniczenia ryzyka związanego z zagrożeniami cybernetycznymi.