Kontakt

Orion Instruments Polska Sp. z o. o.

Adres rejestrowy: 00-104 Warszawa pl. Grzybowski 10 Adres korespondencyjny i siedziba Biura Handlowego: 05-082 Latchorzew ul. Warszawska 164, BlackOffice tel.: +48 22 638 31 45 faks: +48 22 350 55 99 www.orion.pl, lp.no1513086765iro@n1513086765oiro1513086765 lp.n1513086765oiro@1513086765siwre1513086765s1513086765 REGON: 010886473 NIP: PL 526-10-21-162 KRS: 0000146562 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank Zachodni WBK SA nr konta: 98 1090 2590 0000 0001 3114 3300 Kapitał zakładowy 500.000 PLN Zarząd: Krzysztof Kroczyński - Prezes Zarządu, Dyrektor Strategii i Rozwoju Piotr Brogowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Sławomir Bednarek - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Formularz kontaktowy

2 + 15 =

Orion Instruments Sp. z o.o.

ul. Warszawska 164, Latchorzew 05-082 Stare Babice BlackOffice

Porozmawiajmy

+48 22 638 31 45

lp.no1513086765iro@n1513086765oiro1513086765