Zasady przetwarzania danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orion Instruments Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-104, pl. Grzybowski 10, zwana dalej Spółką.
 2. Kontakt do Spółki: adres korespondencyjny: Black Office, ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew, tel. 22 638 31 45, e-mail , www.orion.pl.
 3. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Spółki, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail:
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z obsługą wiadomości/zgłoszenia przesłanego do Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Spółki.
 7. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz żądanie poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przez złożenie stosownego oświadczenia, w tym również drogą elektroniczną.
 9. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
 10. Serwis www.orion.pl może przechowywać zapytania https, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika, o ile jest to możliwe, data i czas systemowy wejścia na stronę/podstronę Serwisu, czas spędzany na stronie/podstronie Serwisu, liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (jeżeli Użytkownik wszedł do Serwisu poprzez link zewnętrzny), informacje o przeglądarce Użytkownika oraz języku używanym w przeglądarce, kraju oraz regionie (województwie) z jakiego Użytkownik uzyskał dostęp do Serwisu, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https. Logi są gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do powyższych informacji posiadają tylko osoby uprawnione do administrowania Serwisem na podstawie udzielonych upoważnień, zawierających oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie przetwarzanych danych oraz stosowanych zabezpieczeń. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.
 11. W celu prawidłowego działania Serwisu www.orion.pl Spółka korzysta z technologii plików cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania. Na podstawie plików cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. Użytkownik mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

 

Spółka wykorzystuje następujące cookies:

Cookies jakiego narzędzia - Cel zapisania

 • Google Analytics -  Analiza zachowań użytkowników na stronie www
 • Bazo.io (wyłącznie sesyjne) -  Identyfikacja numeru IP, korelacja numeru IP z informacjami powszechnie dostępnymi w Internecie w celu identyfikacji nazwy i danych teleadresowych firmy Użytkownika, czasu wejścia na stronę/podstronę, czasu przebywania na stronie/podstronie