Cyberbezpieczeństwo

SIEM

SOAR

Platforma orkiestracji i automatyzacji bezpieczeństwa oraz odpowiedzi na incydent (SOAR - Security Orchestration, Automation and Response zapewnia przeprowadzanie analizy incydentów oraz ich sortowanie i kategoryzacje, łącząc wykorzystanie możliwości czynnika ludzkiego z maszynowym, a zatem pozwala wspólnie definiować, priorytetyzować i sterować ustandaryzowanymi procesami reagowania na incydenty w przepływie pracy. Celem wdrożenia technologii SOAR jest skrócenie czasu od wykrycia naruszenia do rozwiązania problemu oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z incydentami bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zwiększeniu zwrotu z inwestycji w istniejące technologie.

SIEM

Ochrona przed botami

Wiele firm koncentruje się na typach ataków, które są powszechnie podawane w wiadomościach, a nie na atakach, które mogą spowodować największe szkody dla ich wyników finansowych. Jednym z najgroźniejszych, a zarazem najmniej docenianych zagrożeń internetowych są armie zautomatyzowanych botów symulujących działalność człowieka. Można jednak skutecznie im przeciwdziałać.

SIEM

SIEM

Konsolidacja danych z logów systemów i aplikacji oraz danych o ruchu sieciowym pozwala na wykrywanie zagrożeń z zewnątrz oraz prób oszustw ze strony użytkowników wewnętrznych, a także na przewidywanie ryzyka, spełnienie wymogów formalnych i korelowanie słabych punktów w infrastrukturze IT, co bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa organizacji.

SIEM

Bezpieczeństwo chmury

W ostatnich latach coraz więcej firm wykorzystuje środowiska chmurowe i hybrydowe. Pojawia się więc istotne pytanie o bezpieczeństwo newralgicznych dla każdej firmy danych przechowywanych w chmurze. Remedium, które możemy tu zaproponować to AlienVault USM Anywhere.

Incident Response

Orkiestracja, Automatyzacja i Pomiar w SOC

Platformy klasy SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) stanowią podstawę działania centrów SOC, CSIRT i CERT i służą do automatyzacji operacji i reakcji oraz zarządzania obsługą incydentów cyberbezpieczeństwa. Oferowana przez nas platforma IncMan firmy DFLabs zwraca na siebie uwagę jako jedno z najbardziej kompletnych i elastycznych rozwiązań dostępnych na rynku.

SOC-ic-a-Box

Threat Intelligence

Wobec systematycznie rosnącej skali działań cyberprzestępców coraz popularniejsze staje się korzystanie z usług polegających na nieustannym śledzeniu i analizie zagrożeń (TI - Threat Intelligence). Wdrożenie platformy klasy TI pozwala na szybsze wykrywanie zagrożeń, a tym samym bardziej efektywne zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. Tego typu rozwiązanie musi umożliwiać przede wszystkim przekształcanie surowych danych z wielu źródeł w wartościową informację, która przy odpowiednim wykorzystaniu pozwoli na uniknięcie cyberataków, a wiec przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa organizacji.