Cyberbezpieczeństwo

Prewencja

U

Monitorowanie

Reagowanie

SIEM

W jaki sposób SOAR pomaga w spełnieniu wymogów RODO

Platforma DFLabs SOAR ułatwia organizacjom przestrzeganie wymogów powiadamiania o naruszeniach ochrony danych osobowych poprzez automatyzację powiązanych procesów, priorytetyzację odpowiedzi na incydent, zarządzanie dystrybucją powiadomień oraz dokumentowanie każdego incydentu. SOAR obsługuje różne etapy procesu zgłaszania incydentów i powiadamiania o naruszeniach, jak również zapewnia zaawansowane funkcje raportowania z wyznaczeniem odpowiednich wskaźników, a także gwarantuje możliwość bezpiecznego gromadzenia i współdzielenia ze stronami trzecimi informacji o zagrożeniach.

SIEM

SIEM

Konsolidacja danych z logów systemów i aplikacji oraz danych o ruchu sieciowym pozwala na wykrywanie zagrożeń z zewnątrz oraz prób oszustw ze strony użytkowników wewnętrznych, a także na przewidywanie ryzyka, spełnienie wymogów formalnych i korelowanie słabych punktów w infrastrukturze IT, co bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa organizacji.

SIEM

Bezpieczeństwo chmury

W ostatnich latach coraz więcej firm wykorzystuje środowiska chmurowe i hybrydowe. Pojawia się więc istotne pytanie o bezpieczeństwo newralgicznych dla każdej firmy danych przechowywanych w chmurze. Remedium, które możemy tu zaproponować to AlienVault USM Anywhere.

Incident Response

Orkiestracja, Automatyzacja i Pomiar w SOC

Platformy klasy SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) stanowią podstawę działania centrów SOC, CSIRT i CERT i służą do automatyzacji operacji i reakcji oraz zarządzania obsługą incydentów cyberbezpieczeństwa. Oferowana przez nas platforma IncMan firmy DFLabs zwraca na siebie uwagę jako jedno z najbardziej kompletnych i elastycznych rozwiązań dostępnych na rynku.

SOC-ic-a-Box

SOC-in-a-Box

Jak skutecznie chronić się przed naruszeniem danych bez zatrudniania dodatkowych ekspertów bezpieczeństwa? Naszą propozycją jest rozwiązanie Seceon OTM, który zapewnia ochronę infrastruktury krytycznej poprzez wykrywanie i eliminowanie cyberzagrożeń w czasie rzeczywistym.