ThreatConnect

to platforma wsparcia decyzyjnego i operacyjnego, która odnosi cały cykl życia bezpieczeństwa do  głównego celu – zmniejszenia ryzyka zagrożeń cybernetycznych.

Jest to jedyne na rynku rozwiązanie natywnie łączące funkcje:

 • kwantyfikacji ryzyka cybernetycznego – RQ (Cyber ​​Risk Quantification),
 • analizy zagrożeń – TIP (Threat Intelligence Platform),
 • orkiestracji, automatyzacji i odpowiedzi na zagrożenia – SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), takie jak:
  1. orkiestracja, automatyzacja i analityka bezpieczeństwa
  2. szablony przepływów pracy (playbooki)
  3. raporty odpowiednie dla wszystkich interesariuszy (kadry zarządzającej, zespołów analizy zagrożeń i podatności, analizy ryzyka, zespołów SOC i TI).

Dzięki ThreatConnect organizacje są w stanie:

 • usprawniać procesy bezpieczeństwa
 • integrować narzędzia i technologie
 • mierzyć ryzyko związane z zagrożeniami cybernetycznymi
 • oceniać skutki podejmowanych działań

ThreatConnect ujawnia ryzyka i zagrożenia, które mają największe znaczenie dla organizacji, rozwiązując tym samym problem priorytetyzacji w bezpieczeństwie. Odbywa się to poprzez kwantyfikację cyberzagrożeń w oparciu o ich potencjalny wpływ finansowy lub operacyjny. Kwantyfikacja ta bazuje na zarządzaniu podatnościami i analizie zagrożeń wspieranej przez sztuczną inteligencję, sieci neuronowe i dogłębne uczenie maszynowe.

Jest to jedyne na rynku rozwiązanie natywnie łączące funkcje:

 • kwantyfikacji ryzyka cybernetycznego – RQ (Cyber ​​Risk Quantification),
 • analizy zagrożeń – TIP (Threat Intelligence Platform),
 • orkiestracji, automatyzacji i odpowiedzi na zagrożenia – SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), takie jak:
  1. orkiestracja, automatyzacja i analityka bezpieczeństwa
  2. szablony przepływów pracy (playbooki)
  3. raporty odpowiednie dla wszystkich interesariuszy (kadry zarządzającej, zespołów analizy zagrożeń i podatności, analizy ryzyka, zespołów SOC i TI).

Dzięki ThreatConnect organizacje są w stanie:

 • usprawniać procesy bezpieczeństwa
 • integrować narzędzia i technologie
 • mierzyć ryzyko związane z zagrożeniami cybernetycznymi
 • oceniać skutki podejmowanych działań

ThreatConnect ujawnia ryzyka i zagrożenia, które mają największe znaczenie dla organizacji, rozwiązując tym samym problem priorytetyzacji w bezpieczeństwie. Odbywa się to poprzez kwantyfikację cyberzagrożeń w oparciu o ich potencjalny wpływ finansowy lub operacyjny. Kwantyfikacja ta bazuje na zarządzaniu podatnościami i analizie zagrożeń wspieranej przez sztuczną inteligencję, sieci neuronowe i dogłębne uczenie maszynowe.

ThreatConnect pozwala na:

W zakresie SecOps

 • ustalenie priorytetów działań i koncentrację na najważniejszych zagrożeniach dla organizacji
 • automatyzację przepływów prac
 • ustalenie priorytetów działań według poziomu ryzyka
 • zwiększenie wydajności i szybkości działania SOC przy wykorzystaniu istniejących zasobów (osób i technologii)

W zakresie analizy zagrożeń (TI)

 • agregację danych o zagrożeniach
 • automatyzację wzbogacania i dogłębną analizę, co pozwala szybciej wykrywać zagrożenia i skuteczniej im zapobiegać
 • wytyczenie właściwego kierunku zarządzania w oparciu o bazujące na wycenie ryzyka kompleksowe spojrzenie na bezpieczeństwo organizacji
 • ocenę jakości danych dostarczanych przez każde ze źródeł

W zakresie zarządzania incydentami (IR)

 • organizację współpracy zespołów i procesów – przed, w trakcie i po incydencie
 • możliwość tworzenia zautomatyzowanych szablonów działania dla dowolnego procesu, operacji lub przepływu pracy
 • automatyczną analizę wiadomości phishingowych

W zakresie orkiestracji i automatyzacji (SOA)

 • łączenie operacji manualnych i automatycznych w celu zdefiniowania spójnych i ustandaryzowanych procesów
 • wyznaczenie zwrotu z inwestycji (ROI) dla każdego działania związanego z bezpieczeństwem

W zakresie przywództwa w dziedzinie bezpieczeństwa

 • dogłębne i oparte na konkretnych liczbach rozumienie ekspozycji finansowej swojej organizacji na zagrożenia cyberbezpieczeństwa
 • umożliwienie koncentracji na najpilniejszych priorytetach biznesowych
 • pomiar wpływu działań i programu bezpieczeństwa oraz maksymalizacja jego wydajności
 • możliwość przekształcenia programu bezpieczeństwa organizacji w pętlę informacji zwrotnej, która umożliwia tworzenie nowych informacji na podstawie artefaktów przypadku