Orion Instruments Partnerem konferencji Security Case Study (SCS) 2018

Zapraszamy serdecznie na konferencję Security Case Study (SCS) 2018, która odbędzie się 13-14 września w Warszawie w hotelu Sound Garden przy ul. Żwirki i Wigury 18. Orion Instruments jest Partnerem tego wydarzenia, na którym wraz z firmą DFLabs - wiodącym producentem rozwiązania SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), prezentować będziemy zalety zastosowania platformy tej klasy, zwłaszcza w powiązaniu z systemami SIEM.

Nasze wystąpienia będą miały miejsce:
13 września o 12:55 w ramach sesji SCS Elevator Pitch: prezentacja Piotra Brogowskiego, wiceprezesa i dyrektora zarządzającego Orion Instruments: „Co to jest SOAR i w jaki sposób
14 września o 10:50 w ramach sesji SCS Open: prezentacja Andrea Fumagalli, wiceprezesa ds. projektowania DFLabs: „The Truth about SOC Automation: Use Cases and Success Stories

i będą dostępne dla wszystkich zarejestrowanych uczestników konferencji (a więc nie będą ograniczone wyłącznie do osób, które wniosły opłatę konferencyjną).

Podczas całej konferencji zapraszamy Państwa do naszego stoiska (nr 8).

Więcej informacji: 

Więcej informacji o platformie SOAR DFLabs: orion.pl/incident-response