Zasady przetwarzania danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orion Instruments Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-104, pl. Grzybowski 10, zwana dalej Spółką.

  2. Kontakt do Spółki: adres korespondencyjny: Black Office, ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew, tel. 22 638 31 45, e-mail >, www.orion.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z obsługą wiadomości/zgłoszenia przesłanego do Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

  5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Spółki.

  6. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz żądanie poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przez złożenie stosownego oświadczenia, w tym również drogą elektroniczną.

  8. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.