Najnowsza (4.6) wersja platformy SOAR uruchomiona w dniu 02-04-2019 r.

W dniu dzisiejszym opublikowana została najnowsza (4.6) wersja platformy SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) DFLabs IncMan. Nowe funkcjonalności opracowane zostały głównie pod kątem dostawców usług MSSP (Managed Security Service Providers) oraz MDR (Managed Detection and Response). Jest to, między innymi, wieloinstancyjna architektura DFLabs która umożliwia bezpieczną komunikację pomiędzy dostawcą usługi SOAR, a instancjami poszczególnych klientów, w obrębie samej platformy IncMan. Dodatkowo, Runbooki mogą być teraz automatycznie udostępniane wszystkim lub wybranym klientom MSSP.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie: https://lnkd.in/efG-2Tr