Najlepsze praktyki w ocenie rozwiązań SOAR

Według prognoz Gartnera w roku 2019 system SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) używany będzie przez 30% średnich i dużych przedsiębiorstw, podczas gdy w roku 2015 rozwiązanie to stosowało zaledwie 5% tych organizacji. Jak wynika z naszych obserwacji i kontaktów z klientami istotnie coraz więcej organizacji poważnie rozważa wdrożenie SOAR. Dlatego też, bazując na naszym bogatym doświadczeniu we wdrażaniu systemów tej klasy przygotowaliśmy opracowanie, które może być pomocne w ocenie tak samych narzędzi SOAR, jak i ich dostawców. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym tekstem.