Konferencja SCS (Security Case Study) 2019

Serdecznie zapraszamy na konferencję SCS
(Security Case Study) 2019
, której jesteśmy partnerem.

Konferencja odbędzie się 12-13 września 2019 r. w Warszawie, w Hotelu Sound Garden przy ul. Żwirki i Wigury 18.
Na konferencji wraz firmą DFLabs wiodącym światowym producentem rozwiązania SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) prezentować będziemy zalety zastosowania tej platformy, zwłaszcza w powiązaniu z systemami SIEM, a także kluczowe kryteria doboru i wdrożenia SOAR.

Nasze wystąpienia będą miały miejsce:

12 września o godz. 12:20 w ramach sesji SCS Open: prezentacja (w jęz. ang.) Dario Forte, prezesa i współzałożyciela DFLabs "The Marriage Between SIEM and SOAR: Roles and Responsibilities in the Relationship"

12 września o godz. 15:00 w ramach sesji SCS Elevator Pitch: prezentacja Piotra Brogowskiego, wiceprezesa i dyrektora zarządzającego Orion Instruments: "Skazani na SOAR. Wybór i wdrożenie systemu" i będą dostępne dla wszystkich zarejestrowanych uczestników konferencji (a więc nie będą ograniczone wyłącznie do osób, które wniosły opłatę konferencyjną).

Podczas całej konferencji zapraszamy Państwa do naszego stoiska.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie: https://www.securitycasestudy.pl/
Więcej informacji o systemach SOAR: Orion- SOAR