Zapraszamy na bezpłatne warsztaty SOAR

Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w bezpłatnym warsztacie

"A Deep Dive into Security Orchestration, Automation and Response (SOAR)".

Zapraszamy analityków i menedżerów SOC, CISO, inżynierów bezpieczeństwa, konsultantów ds. cyberbezpieczeństwa oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem cyfrowym.

Warsztaty dedykowane są szczególnie dla organizacji zmagających się z rosnącą lawinowo ilością alertów bezpieczeństwa, nawałem zadań i rutynowych czynności w ramach SOC, wakatami na stanowiskach wysokokwalifikowanych analityków, brakiem transferu wiedzy, a także wykorzystywaniem wielu niezintegrowanych rozwiązań bezpieczeństwa.

W oparciu o doświadczenia wdrożeniowe i najlepsze praktyki pokażemy na żywym organizmie jak działa rozwiązanie DFLabs IncMan SOAR, przedstawimy jego istotne funkcjonalności oraz to jak łatwo go zintegrować z działającymi w środowisku organizacji narzędziami i technologiami bezpieczeństwa.

Weź udział w warsztatach i sam sprawdź ile zyskasz dzięki automatyzacji i orkiestracji operacji bezpieczeństwa.
Warsztat "A Deep Dive into Security Orchestration, Automation and Response (SOAR)"
prowadzony będzie w języku angielskim i odbędzie się w przededniu konferencji SCS (Security Case Study),
to jest 11 września 2019 w godzinach 8:00 -14:00 w Hotelu Sound Garden w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18.

Rejestracja na stronie organizatora konferencji: https://www.securitycasestudy.pl/warsztaty-2019

Szczegółowy opis warsztatów w języku angielskim DFLabs SOAR Workshop - SCS Poland 11th Sept 2019