Implementacja systemu DFLabs IncMan SOAR

Z przyjemnością informujemy, że z sukcesem zakończyliśmy implementację systemu DFLabs IncMan SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce.

W ramach wdrożenia zostało stworzonych wiele zaawansowanych integracji z wykorzystywanymi przez Klienta rozwiązaniami bezpieczeństwa firm trzecich, a także szereg warunkowych schematów działania (Runbooks), które uruchamiają i automatyzują procesy obsługi cyberincydentów na wczesnym etapie ich oceny i badania.

Zaprogramowano też automatyczne generowanie specyficznych raportów i mierników obrazujących sprawność i efektywność działania zespołu SOC (Security Operations Center) oraz stan bezpieczeństwa całej organizacji.