Polecamy artykuł “Security Orchestration, Automation and Response In Poland: How Far Has It Come?”

Polecamy artykuł (w jęz. ang.) "Security Orchestration, Automation and Response In Poland: How Far Has It Come?" zamieszczony na blogu firmy DFLabs, której jesteśmy Platynowym Partnerem, producenta sztandarowego, wielokrotnie nagradzanego rozwiązania IncMan SOAR (Security Orchestration, Automation and Response).

Tekst prezentuje stan i perspektywy rozwoju rynku SOAR w Polsce na bazie doświadczeń i wdrożeń Orion Instruments, a także porusza kwestię korzyści płynących z wdrożenia platformy klasy SOAR, nie tylko w zakresie obsługi incydentów cyberbezpieczeństwa, ale również orkiestracji narzędzi, procedur i zespołów bezpieczeństwa, automatyzacji procesów, analizy zagrożeń, wyznaczania mierników (np. KPI) i tworzenia raportów.