DFLabs IncMan SOAR, 4 grudnia 2019 r. 10:00

Prezentacja funkcjonalności i możliwości jednego z wiodących w świecie systemów klasy SOAR (Security Orchestration, Automation and Response). Firma DFLabs jest pierwszym i jak dotąd jedynym producentem, posiadającym zatwierdzone patenty związane z tą technologią. W ubiegłym tygodniu DFLabs otrzymał wysoko cenioną nagrodę Computer Security Excellence Award 2019 w kategorii Security Automation. W najnowszej wersji IncMan 4.7 wprowadzono szereg nowych, innowacyjnych funkcjonalności takich jak automatyczna korelacja incydentów w oparciu o uczenie maszynowe (ML), wbudowane opcje wysokiej dostępności (High Availability), możliwość tworzenia klastrów wielu węzłów SOAR z rozkładem obciążenia i powierzeniem określonych funkcji różnym serwerom IncMan, nowa wersja bazującej na uczeniu maszynowym bazy automatycznej odpowiedzi na incydent (ARK 2.0), zmienione API, uproszczony dostęp do wielu funkcji i opcji.