Po co komu SOAR? 8 stycznia 2020, godz.10:00

[alg_back_button]

SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), czyli jak wydajnie i skutecznie zarządzać incydentami? Zwiększenie możliwości analityków SOC przez automatyzację typowych, powtarzalnych i żmudnych zadań; orkiestracja narzędzi, procedur i zespołów bezpieczeństwa; automatyzacja odpowiedzi na zagrożenia i obsługi incydentów; współdzielenie wiedzy o zagrożeniach; mierzenie, porównywanie i optymalizacja operacji bezpieczeństwa.