System SOAR znacząco podnosi produktywność i efektywność działania

[alg_back_button]

Opinia, iż wdrożenie systemu SOAR znacząco podnosi produktywność i efektywność działania zespołów SOC jest powszechnie znana i w zasadzie bez zastrzeżeń aprobowana, jednak konkretny zwrot z inwestycji (ROI) w rozwiązanie tej klasy nie zawsze jest już tak oczywisty. Implementacja SOAR sama z siebie nie usprawni natychmiast wszystkich operacji bezpieczeństwa (SecOps) i sama z siebie nie zmieni w pożądanym kierunku środowiska bezpieczeństwa organizacji. Dlatego tak istotne jest, aby pozyskać wiedzę o tym, jak wydobyć z SOAR maksimum jego możliwości, optymalnie wykorzystując
mocne strony orkiestracji bezpieczeństwa, automatyzacji oraz odpowiedzi na zagrożenia.

Zapraszamy na webinar (w jęz. ang.) naszego partnera, firmy DFLabs -
jednego z wiodących w świecie producentów rozwiązań klasy SOAR:
"Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w rozwiązanie SOAR"
18 maja br. o godzinie 10:00.
W czasie webinaru poruszone zostaną zagadnienia takie jak:

  • Wyróżniki i możliwości systemu SOAR
  • W jaki sposób SOAR zwiększa skuteczność zespołów SOC
  • Jak inwestycja w SOAR wpływa na stan bezpieczeństwa cybernetycznego
    organizacji
  • Jak zmaksymalizować zwrot z inwestycji w SOAR

Link do rejestracji