Akademii ISSA CyBeer „Wykrywanie, klasyfikacja i maskowanie wrażliwych danych”

[alg_back_button]

Zapraszamy na prezentację i pokaz rozwiązania w ramach Akademii ISSA CyBeer 31 marca 2022 r. o godzinie 18:00:  „Wykrywanie, klasyfikacja i maskowanie wrażliwych danych”.

Wielu z nas styka się z procesami wykrywania i klasyfikacji poufnych danych oraz koniecznością maskowania (a jednocześnie – co niezwykle istotne - zachowania spójności) takich danych w bazach, w których są one przetwarzane.

Jest to konieczne przy udostępnieniu takich baz audytorom, deweloperom, testerom, pracownikom działu wsparcia technicznego, partnerom biznesowym w zakresie marketingu lub analiz itp. Z jednej strony osoby te muszą mieć dostęp do baz danych, aby realizować swoje zadania, z drugiej zaś zawarte w tych bazach informacje mają często charakter ściśle poufny (np. dane osobowe, finansowe, medyczne), które nie powinny, a nawet, w myśl regulacji prawnych, nie mogą być dostępne poza ścisłym kręgiem osób uprawnionych.

Bazy danych bywają też bardzo duże, często pochodzą od wielu producentów, mają za sobą długą historię i zasadniczo wykonywanie na nich dodatkowych operacji jest praco- i czasochłonne, a także obarczone ryzykiem. Naturalnym więc wydaje się postawa – bez potrzeby nie ruszać. Czasami jednak się nie da. Warto więc rozpoznać, jak można skutecznie i wydajnie przeprowadzić procesy wykrywania, klasyfikacji, maskowania i weryfikacji sensytywnych danych.

Zapraszamy na spotkanie ISSA CyBeer 31 marca 2022 r. o 18:00, na którym będziemy omawiać kwestie wyszukiwania, klasyfikacji i maskowaniu danych.

 

Rejestracja na stronie:

https://issa.org.pl/75-akademia-issa-cybeer-3-2022-o-klasyfikacji-maskowaniu-i-przeszukiwaniu-danych